Privacybeleid

 

CCPA Opt out? Go here

Over ons privacybeleid

This is the privacy policy of Moersleutel Craft Brewery for the website www.moersleutel.com.

Moersleutel Craft Brewery cares greatly about your privacy. We exclusively process data that we need for (improving) our services, and carefully handle all information gathered about you and your usage of our services. Your data is not shared with third parties for commercial goals. This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by Moersleutel Craft Brewery. The starting date for the validity of these terms and conditions is 16/09/2020, with the publication of a new version the validity of all previous versions is canceled. This privacy policy describes what information about you is collected by us, what this data is used for and with whom and under what conditions this data could be shared with third parties. We also explain to you how we store your data, how we protect your data against misuse and what rights you have regarding the personal data you provide us. If you have any questions about our privacy policy, please contact our privacy contact person, you will find the contact details at the end of our privacy policy.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress & Woocommerce

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van WordPress software. Persoonsgegevens die met het gebruik van onze website en diensten worden verzameld, worden gedeeld met WordPress. WordPress heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw persoonsgegevens. WordPress is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. WordPress gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt het recht om de verzamelde gegevens intern te delen om de eigen diensten te verbeteren. WordPress bewaart uw gegevens niet langer dan volgens de wettelijke voorwaarden is toegestaan. Het EU/US Privacyschild is van toepassing, het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt In de Verenigde Staten.

E-mail en mailinglijsten

Office365

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of beschadiging van uw gegevens te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mailerlite

Wanneer u zich inschrijft voor onze mailinglijst voegen wij u toe in onze database die wij hosten bij Mailerlite. Deze gegevens worden gebruikt om u relevante mailings te sturen, maar alleen de mailings waarvoor u zich heeft aangemeld (mailinglijst). 

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afsluiten en verwerken van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

Vervoer en logistiek

SendCloud

If you place an order with us it is our responsibility to have your order successfully delivered to you. For the delivery we use the services of SendCloud. For a successful delivery it is important that we share you name, address and residential details with SendCloud. They uses this information with the sole purpose to carry out the agreement of delivery. In case of hiring subcontractors, they will share said information with these parties.

Marketing

Google Advertenties & Meta

Moersleutel shop verzamelt bepaalde informatie van en over haar gebruikers op drie manieren: rechtstreeks van onze Web Server logs, de gebruiker, en met Cookies. Wanneer u onze webwinkel bezoekt, kunnen wij informatie bijhouden om de site te beheren en het gebruik ervan te analyseren met als doel onze bezoekers en klanten beter van dienst te zijn.

Deze webshop gebruikt Google Ads conversie en Facebook Pixel tracking functies op bepaalde pagina's. Als u online contact met ons opneemt, staat er op de bestemmingspagina een code waarmee wij inzicht krijgen in het pad dat u heeft afgelegd om op die pagina te komen.

Wij gebruiken Google Ads remarketingcodes om te registreren wanneer gebruikers specifieke pagina's bekijken of specifieke acties ondernemen op een website. Hierdoor kunnen wij in de toekomst gerichte reclame aanbieden. 

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens met als doel u onze webshop opdrachten te verstrekken. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel u te voorzien van en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen wij door de overheid verplicht worden om uw gegevens te delen met het oog op bijstand in een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij gedwongen hieraan te voldoen en bijstand te verlenen, maar zullen wij, op basis van de wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw cliëntprofiel bijhouden en bewaren totdat u ons kenbaar maakt dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele documenten die gemaakt zijn vanwege uw opdracht of taak.

Uw rechten

Op grond van het geldende Nederlandse en Europese recht heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een toelichting op deze rechten en hoe u als betrokkene deze rechten kunt inroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen zullen wij u vragen zich dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in geval van een verzoek om vergeten te worden houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die gestructureerd zijn in een machinaal leesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of gebruiken.

Recht van inspectie

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op correctie

U behoudt te allen tijde het recht op aanpassing van de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of kunnen hebben. U kunt deze aanpassing vragen aan onze contactpersoon belast met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een dergelijke beperking vragen aan onze contactpersoon die belast is met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt totdat u ervoor kiest deze beperking ongedaan te maken.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of daartoe herleidbaar zijn, door een derde naar keuze worden verwerkt. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. De kans is groot dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dan toe hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Bedrijfsgegevens

Adres:

Moersleutel Craft Brewery

Diamantweg 9

1812RC Alkmaar

Nederland

Telefoon: (072) 531-6793

Email: info@moersleutel.com

Contactpersoon voor vragen over ons Privacybeleid:

Margreet Zomerdijk

 

Ben je 18 jaar of ouder?