Mijn mandje

Privacybeleid

 

CCPA afmelden? Klik hier

Over ons privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Moersleutel Craft Brewery voor de website www.moersleutel.com.

Moersleutel Craft Brewery geeft veel om uw privacy. We verwerken alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten verzamelen. Je gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Moersleutel Craft Brewery. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/09/2020, bij publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress en Woocommerce

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van WordPress-software. Persoonsgegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met WordPress. WordPress heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om jouw persoonlijke gegevens. WordPress is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. WordPress gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over het gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens intern te delen om de eigen diensten te verbeteren. WordPress bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Het EU/US Privacyschild is van toepassing, het is mogelijk dat uw gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

E-mail en mailinglijsten

Kantoor365

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken we gebruik van de e-maildiensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mailerlite

Wanneer je je inschrijft voor onze mailinglijst voegen we je toe aan onze database die we hosten bij Mailerlite. Deze gegevens worden gebruikt om u relevante mailings te sturen, maar alleen de mailings waarvoor u zich hebt aangemeld (mailinglijst). 

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afsluiten en afhandelen van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betaalprovider Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens (geanonimiseerd) te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke wettelijke grondslagen zijn toegestaan.

Transport en logistiek

SendCloud

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van SendCloud. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met SendCloud delen. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de overeenkomst van levering uit te voeren. In het geval van het inhuren van onderaannemers zullen zij deze gegevens met deze partijen delen.

Marketing

Google-advertenties & Meta

Moersleutel shop verzamelt bepaalde informatie van en over haar gebruikers op drie manieren: direct van onze Web Server logs, de gebruiker, en met Cookies. Wanneer u onze webshop bezoekt, kunnen we informatie bijhouden om de site te beheren en het gebruik ervan te analyseren met als doel onze bezoekers en klanten beter van dienst te zijn.

Deze webshop maakt op bepaalde pagina's gebruik van Google Ads conversie en Facebook Pixel tracking. Als je online contact met ons opneemt, staat er op de bestemmingspagina een code waarmee we kunnen zien welk pad je hebt afgelegd om op die pagina te komen.

We gebruiken Google Ads remarketingcodes om te registreren wanneer gebruikers specifieke pagina's bekijken of specifieke acties ondernemen op een website. Hierdoor kunnen we in de toekomst gerichte reclame aanbieden. 

Algemeen doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens met als doel u te voorzien van onze webshopbestellingen. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enige doel u te voorzien van en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid verplicht worden om uw gegevens te delen met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen om mee te werken, maar zullen we, op basis van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bijhouden en bewaren totdat je ons laat weten dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. We zijn verplicht om facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die zijn gemaakt vanwege je opdracht of taak.

Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokkene op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u dienovereenkomstig te identificeren. We houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden houden we een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of gebruiken.

Recht op inspectie

U behoudt te allen tijde het recht op inzage in de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren, met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op correctie

U behoudt te allen tijde het recht op aanpassing van de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben of kunnen hebben op uw persoon. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het e-mailadres dat bij ons bekend is, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt totdat u ervoor kiest om deze beperking ongedaan te maken.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of die tot uw persoon herleidbaar zijn, door een derde partij naar keuze worden verwerkt. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij alle verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid aan te passen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Bedrijfsgegevens

Adres:

Ambachtelijke brouwerij Moersleutel

Diamantweg 9

1812RC Alkmaar

Nederland

Telefoon: (072) 531-6793

E-mail: info@moersleutel.com

Contactpersoon voor vragen over ons Privacybeleid:

Margreet Zomerdijk

 

Ben je 18 jaar of ouder?